compuzone

인텔 i7-7700 / DDR4 16GB PC4-19200 / B250 칩셋 / GTX 1060 3GB / 256GB / 2TB / ODD 미장착 / 빅타워 / 정격 600WNEWSALE

\1,274,000
2018-04-24
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i7-8700 / DDR4 16GB PC4-19200 / H370 칩셋 / GTX 1060 6GB / 240GB / 2TB / ODD 미장착 / 빅타워 / 정격 600WNEW

\1,556,000
2018-04-24
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i7-8700K / DDR4 16GB PC4-19200 / H370 칩셋 / GTX 1060 6GB / 256GB / 2TB / ODD 미장착 / 빅타워 / 정격 600WNEW

\1,655,000
2018-04-24
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i7-8700 / DDR4 8GB PC4-19200 / H370 칩셋 / GTX 1060 3GB / M.2 NVMe 256GB / 1TB / ODD 미장착 / 미들타워 / 정격 600WNEW

\1,263,000
2018-04-24
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i7-7700K / DDR4 16GB PC4-19200 / H270 칩셋 / GTX 1060 6GB / 256GB / 2TB / ODD 미장착 / 빅타워 / 정격 600WNEW

\1,602,000
2018-03-27
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i5-7500 / DDR4 8GB PC4-19200 / H110 칩셋 /GTX 1050 / 256GB / 2TB / ODD 미장착 / 미들타워 / 정격 500W

\819,000
2018-03-22
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i5-7500 / DDR4 8GB PC4-19200 / B250 칩셋 /GT 1030 / 128GB / 1TB / ODD 미장착 / 미들타워 / 정격 500W

\710,000
2018-03-22
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i5-7500 / DDR4 8GB PC4-19200 / B250 칩셋 /GT 1030 / 256GB / 2TB / ODD 미장착 / 미들타워 / 정격 500W

\779,000
2018-03-22
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 i5-7500 / DDR4 8GB PC4-19200 / B250 칩셋 /GTX 1050 / 128GB / 1TB / ODD 미장착 / 미들타워 / 정격 500W

\785,000
2018-03-22
쇼핑몰가기
compuzone

인텔 펜티엄 G4560 / DDR4 4GB PC4-19200 / H110 칩셋 / 내장 그래픽 / 128GB / HDD 미포함 / ODD 미장착 / 미니타워 / 정격 500W

\341,000
2018-03-22
쇼핑몰가기