ITnJoy

  조립(포장)과정 동영상 제공 / CPU 인텔 i7-9700 / 메인보드 Z390 / 메모리 16G / 그래픽 GTX1660 / 하드 Optane 32G, HDD 1TB / 파워 600W / 케이스 미들타워 / 기타 윈도우 10 / 1년 무상 출장AS / 조립컴퓨터 / 조립PC / 게임용 / 게임용컴퓨터 / 게임용pc / 게임용조립pc / 9세대 / 커피레이크-R / 옵테인 / 윈도우10

  \1,428,000
  2019-10-17
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / RTX2080 / 240GB SSD/

  \1,860,720
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 I7 8700K / 16GB / RTX2080 / 240GB SSD/

  \1,845,220
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / RTX2070 / 120GB SSD / 1TB HDD/

  \1,396,440
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / RTX2060 / 120GB SSD/

  \1,093,320
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 I7 8700 / 16GB / RTX2080 TI / 240GB SSD/

  \2,191,720
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / GTX1660 Ti / 120GB SSD/

  \1,000,720
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / RTX2070 / 240GB/

  \1,286,720
  2019-07-27
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  인텔 i7 8700 / 16GB / RTX2070 / 120GB SSD/

  \1,291,860
  2019-04-25
  쇼핑몰가기
  EPCzone

  i7 9700K / 16GB / 120GB SSD / RTX 2080/

  \1,955,500
  2019-04-25
  쇼핑몰가기